Dobrodošli na omiljeni web portal

Šta predstavlja putno osiguranje za klijente danas?

Osiguranje je potrebno svim licima, bez obzira na dinamiku životnog tempa, radno angažovanje i način ostvarenja slobodnog vremena. Kako je danas uglavnom karakteristika radnog vremena veliki broj radnih obaveza, učestali stres jačeg intenziteta i nedostatak prostora za planiranje odmora koji bi opustio sva čula, važno je obezbediti adekvatno osiguranje za sve potrebe ljudi.

Putno zdravstveno osiguranje predstavlja uslugu koja se zasniva na zaštiti ljudi prilikom boravka u drugoj zemlji u regionu, Evropi, ili čak udaljenim krajevima sveta. Zasniva se na kupovini polise kojom se vrši pokriće svih rizika prilikom odsustvovanja i zemlje, a odnose se na eventualne nezgode, povrede, bolesti i raznovrsne štete, kada osiguravajuća kompanija nadoknađuje sve medicinske, administrativne i druge srodne troškove.

Putno osiguranje – pojam i značaj spektra usluga za klijente

U modernom vremenu, sve češće se realizuju raznovrsna putovanja, kako privatnog, tako i poslovnog karaktera. Bilo da je u pitanju odstustvovanje u trajanju od nekoliko časova, dana ili nedelja, putno osiguranje treba da bude ugovoreno radi pokrića svih mogućih rizika u drugoj zemlji. Naime, usled saobraćajne nezgode ili povrede prilikom boravka u drugoj zemlji, može biti veoma skupo dobiti potrebnu negu, medikamente i terapije, naravno ukoliko nije obezbeđeno adekvatno osiguranje.

Zbog toga, putno osiguranje je značajno, jer će obezbediti pokriće raznovrsnih troškova koje su prouzrokovale neočekivanje okolnosti prilikom odsustvovanja i zemlje. Ulivajući sigurnost i pouzdanost klijentima, operateri su na raspolaganju 24 sata dnevno, i prijava štete i nezgode može se vršiti u bilo kojem trenutku, odmah nakon nesrećnog događaja ili spleta okolnosti koji zahteva pokriće osiguranja.

Putno osiguranje nadoknađuje raznovrsne troškove klijentima tokom odsustvovanja

Kada su u pitanju troškovi za koje postoji pokriće od strane osiguravajuće kompanije, prilikom boravka u inostranstvu dugačak je spisak kategorija za koje se dobija podrška društva. Naime, za putno osiguranje pokrivaju se troškovi medicinskog karaktera, pre svega ambulantnog i hitnog zbrinjavanja, bolničkog lečenja, terapija i tretmana, sve do kompletnog oporavka i bezbednog povratka u matičnu zemlju. Takođe, putno osiguranje nadoknađuje i troškove administrativnih procedura, kao i angažovanja pravnika ili prevodioca u slučaju da je to potrebno.

Nivo usluga definiše se u skladu sa polisom za osiguranje, kao i ugovornom dvostranom obavezom, što znači da obim i važenje može biti različito od jednog do drugog klijenta. Važno je napomenuti da se za dobijanje polise prikupljaju osnovni podaci, kao što je zemlja ili grupa država u koju se planira putovati u određenom periodu, zatim da li je u pitanju individualno, porodično ili grupno odsustvo, termini polaska i povratka, kao i vreme zadržavanja. Od navedenih kriterijuma i faktora konkretno zavisi nivo premije koja se uplaćuje za osiguranje, dok se broj rata ili jednokratni karakter otplate dogovara sa klijentima. Pored toga, osigurana suma zavisi od uplaćene premije, ali i drugih faktora kao što je udaljenost zemlje u koju se putuje, način prevoza i drugo.

Putno osiguranje predstavlja dvostrano pravnu obavezu koja se zasniva na ugovoru i dobijanju polise, a zaključuje se između osiguravajuće kompanije i zainteresovanog jednog ili grupe klijenata. Veoma je važno za sigurno i relaksirano putovanje, jer će u slučaju nezgode ili nesrećnih okolnosti, svu potrebnu finansijsku i drugu podršku pružiti upravo osiguravajuća kompanija.