Dobrodošli na omiljeni web portal

Dokumentacija koja prati kupoprodaju nekretnine

Odluka o kupovini nekretnine najčešće bude praćena detaljnim razmatranjem više ponuđenih opcija, lokacija i svih pratećih uslova, ali i proverom dostupnih dokumenata. Radi se o kupoprodaji koja se zasniva na ugovoru i neminovno mora biti praćena obimnom, i ne uvek tako jasnom papirologijom.


Kada je u pitanju dokumentacija koja prati kupoprodaju nekretnine, ona je veoma brojna i raznovrsna. Jedan od najvažnijih dokumenata jeste ugovor kojem prethodi predugovor, zatim tu je neophodno izvaditi list nepokretnosti, punomoćja, potvrde uverenja i mnogo toga drugog, u zavisnosti od same nekretnine, stanja i vlasništva. Neka od najznačajnijih dokumenata biće navedena u nastavku teksta.

Predugovor i ugovor za kupoprodaju nekretnine

Tržište nekretnina funkcioniše po principi uspostavljanja ravnoteže između obimne ponude, i danas još veće tražnje. Kada se prodavac i kupac načelno usaglase oko cene, uslova i stanja nekretnine, formiraju predugovor, kao uvod u zvaničan dokument koji se overava, a to je glavni ugovor. Svaka ugovorna obaveza mora da bude sačinjena u pisanoj formi, i potpisana od obe strane. Za ovo vam može pomoći agencija za nekretnine ali možete i sami sve rešiti uz malo vremena i puno truda.

Činjenica jeste da pre potpisivanja i overavanja zvaničnog dokumenta veoma je važno proveriti samo fizičko stanje nekretnine, da li je sve prema dogovoru. Istovremeno, listovi nepokretnosti i drugi vlasnički papiri treba da budu dostupni i pribavljeni ne samo na uvid, već i da prate zakonsku proceduru. U ugovoru je važno da budu navedeni sledeći podaci: kvadratura i lokacija nekretnine, cena po kvadratu ili u ukupnom iznosu, način i rok za plaćanje, datum prometa i prenosa vlasništva. Obavezna je overa kod javnog beležnika, odnosno notara.

Listovi nepokretnosti za detaljne informacije

Republički geodetski zavod predstavlja državni organ koji se bavi svim propisima, kao i realizaciji zahteva u vezi sa zemljištem. Lokalna katastarska jedinica zadužena je za izdavanje raznovrsne dokumentacije, a listovi nepokretnosti su papiri koji dokazuju vlasništvo. Radi se o popunjenim dokumentima sa spoljašnjih i unutrašnjih strana i sastoje se od velikog broja informacija.

Pre svega, pružaju sve lične podatke o zvaničnom vlasniku, zatim površinu nepokretnosti, graničenje sa drugim parcelama, ali i grafički prikaz glavnih pozicija zemljišta. Listovi nepokretnosti su zvanična dokumenta, koja se danas nabavljaju i popunjavanjem obrasca u elektronskom katastru, što znatno ubrzava proceduru.

Ostala dokumenta koja prate kupoprodaju nekretnine

Kupovinu i prodaju nekretnine prati i brojna druga dokumentacija. Pored toga što su ugovori i listovi nepokretnosti neophodni, moguće je zahtevati i druge papire na uvid, ili kao prilog zvaničnoj proceduri. Prodavac mora da prikaže svu ličnu dokumentaciju – od izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte, kao i u određenim slučajevima izjavu ili potvrdu bračnog partnera o saglasnosti sa prodajom i potvrdom vlasništva.
Pored toga, plaća se zakonska provizija u slučaju da se angažuju posrednici. Sa druge strane, kupac ima obavezu da plati kaparu za nekretninu i da uplatu dokaže dokumentom. Podnosi se i rešenje za promet prava vlasništva, i plaćaju takse poput uknjižavanja na novog vlasnika, kao i brojni porezi.

Dokumentacija koja prati kupovinu, odnosno prodaju nekretnine je veoma brojna i zasniva se na složenoj proceduri prenosa prava vlasništva. Listovi nepokretnosti, ugovor, potvrda o vlasništvu, lična dokumenta i često raznovrsni drugi papiri, moraju biti deo postupka kupoprodaje nekretnine – bez obzira na kvadraturu, lokaciju, stanje i druge karakteristike.