Dobrodošli na omiljeni web portal

Zašto je važno da DPF filter očistite na vreme

DPF filter predstavlja deo automobila koji ima zadatak da zarobi čestice čađi unutar izduvnog sistema čijem sklopu i pripada. Sastoji se od šest senzora zahvaljujući kojima centralni računar prepoznaje stanje unutar filera. Do toga dolazi zahvaljujući tome što centralni računat meri pritisak u svim komorama, kako ispred, tako i iza filtera, a samim tim i nivo čađi i pepela u sistemu. Na ovaj navedeni način, produžava se vek motoru, a samim tim i automobilu. 

Simptomi zapušenog DPF filtera i njegova regeneracija

Mnogi ljudi ne znaju kada je DPF filter zapušen i šta zapravo to znači. Simtomi koji ukazuju na to su pre svega trzanje tokom vožnje, automobil ide sporije i dolazi do kvara turbine. 

Kada je u pitanju regeneracija ovog filtera ona može biti pasivna i aktivna. Kada je reč o pasivnoj regeneraciji, ona se javlja kada temperatura izduvnih gasova postane dovoljno visoka da čađ počinje da se spaljuje bez ikakve pomoći i intervencije. Sa druge strane, aktivna regeneracija predstavlja intervenciju od strane vozača automobila, a takođe se može obaviti tokom vožnje, ili da se popravi u servisu. Regeneracija DPF filtera tokom vožnje zavisi od nekoliko faktora, a to su: model i stanje filtera, pa i samog motora. Tom prilikom vozač treba ostvariti određene uslove, kao što su: vožnja brzinom od 60 km/h i to najmanje 30 minuta, i oko 3000 obrtaja po minutu motora. Na taj način, postiže se izvesna temperatura koja spaljuje nakupljenu čađ i pretvara je u pepeo i vodenu paru. 

Drugi način sređivanja DPF filtera jeste da se pristupi profesionalnom čišćenju filtera u nekoj fabrici. Vozač automobila ne treba da skida sam DPF filter jer na taj način može doći do oštećenja. On tada treba otići u servis, u kome će majstori to uraditi. Kada je u pitanju fabričko čišćenje filtera, ono traje nekoliko dana i mora se proći kroz nekoliko koraka, kao što su: pregled stanja filtera (golim okom i kamerom), očitavanje nivoa zaprljanosti filtera uz pomoć računara, čišćenje DPF filtera, sušenje DPF filtera, test sa postignutim rezultatima i na samom kraju pakovanje i isporuka na adresu. 

Cena DPF filtera varira i zavisi od modela, kvaliteta, servisa gde se radi, pa i samog stepena oštećenja. Kada je u pitanju nov DPF filter, cena iznosi od 800 do 3000 evra, dok sa druge strane, čišćenje već postojećeg filtera iznosi od 60 evra pa naviše. Upravo je to kljucni razlog zašto se većina ljudi odlučuje da očisti stari filter koji se već nalazi u automobilu. 

Prednosti očišćenog DPF filtera

DPF filter je počeo da se ugrađuje u sve automobile još 2009. godine kao jedna od obaveznih komponenata svakog auta. Na taj način, napredak tehnologije onemogućava čoveku da nesvesno uništava ljudsku okolinu. To je jedna od najvažnijih prednosti svakog filtera, bez obzira da li je u pitanju nov ili očišćeni. Pored toga, kao prednost se uzima i to što auto vraća svoju raniju snagu koju je imao. Upravo na taj način, simptomi koji se javljaju kada je DPF filter zapušen se gube.