Dobrodošli na omiljeni web portal

Životno osiguranje – za sigurnost najvrednijih vrednosti i budućnosti

Nepredviđene okolnosti mogu se dogoditi u svakom trenutku, jer samo momenat nepažnje u saobraćaju, radu i slobodnom vremenu može izazvati veliki broj negativnih posledica i ugroziti život i sposobnosti. Zbog toga je veoma značajno obezbediti životno osiguranje, kako za sebe, tako i za celu porodicu i onda će pogled u budućnost imati drugačiji, svetao i pouzdan sjaj.

Životno osiguranje može imati veliki broj pojedinačnih varijanti, sa akcentom na sam život, budućnost, nove generacije, ulaganja radi štednje i mnogo drugih elemenata. U zavisnosti od predmeta ugovaranja, klijenti podnose zahtev, zatim se dogovaraju sa kompanijom i popunjavaju sve potrebne obrasce, da bi se dobila polisa za životno osiguranje na određeni vremenski period.

Dugoročno investiranje sa jasnim ciljevima uz životno osiguranje

Raznoliko životno osiguranje predstavlja način pokrića rizika usled smrtnog ishoda osiguranika i drugih neželjenih okolnosti, ali se posmatra i kao način kvalitetnog investiranja sa pouzdanošću i sigurnošću. Inovativno životno osiguranje može se ugovoriti u periodu od nekoliko godina trajanja ugovornih prava i obaveza, do nekoliko decenija. Pokrivenost rizika može kombinovati slučaj smrtnog ishoda i doživljenja određenog broja godina, ili isključivo pojedinačno navedene okolnosti, odvojeno. U zavisnosti od finansijskih mogućnosti i potreba klijenata, osigurana suma može da se razlikuje, a jednaka je iznosu premije. Naime, premija osiguranja je iznos koji uplaćuje klijent tokom trajanja usluge, a suma se isplaćuje u slučaju dolaska do pokrivenih rizika. Uz taj iznos, isplaćuje se i određeni iznos pripisane dobiti, u skladu sa ugovorom i predviđenim pravilima koji su definisani prilikom sklapanja saradnje klijenta i kompanije za životno osiguranje. Na taj način, kada dođe do neželjenih događaja, emotivno teških trenutaka, životno osiguranje umanjiće finansijske probleme i obezbediti pokriće svih nastalih troškova.

Zaštita osiguranika i porodice uz životno osiguranje

Inovativne varijante koje obuhvata životno osiguranje podrazumeva nekoliko opcija za pokriće rizika koji mogu uslediti u teškim situacijama, lošim materijalnim uslovima i brojnim problemima. Da bi se u tom trenutku umanjile negativne posledice, životno osiguranje pruža značajnu finansijsku podršku porodici. Klasična vrsta ove usluge podrazumeva isplatu osigurane sume uz dobit članovima porodice u situacijama kada nastupi smrt, bolest ili nezgoda osiguranika.

Uz veoma niske premije dobijaju se visoke osigurane sume, a samim tim i novčani iznosi koje će porodica dobiti u najtežim emotivnim trenucima, kako bi se olakšala bar finansijska situacija. Klasično životno osiguranje najčešće se definiše za starost osoba između 14 i 69 godina, a premija se može uplaćivati jednokratno, ili u kvartalnim, polugodišnjim i godišnjim ratama, što se dogovara u svakom pojedinačnom ugovoru. Konkretan odabir dinamike otplate zavisi od materijalnog stanja i mogućnosti klijenata. Pored osnovne varijante ovog osiguranja, kompanije pružaju dodatne usluge koje podrazumevaju pokriće rizika za teže bolesti, lečenje izvan granica zemlje i druge okolnosti u skladu sa dostupnim programima.

Životno osiguranje danas podrazumeva širok spektar usluga koje se kontinuirano osmišljavaju, dopunjuju i inoviraju, kako bi potrebe i želje klijenata ne samo ispunile, već i u potpunosti nadmašile. Zbog toga, na tržištu postoje raznolike mogućnosti ugovaranja potrebnih opcija za osiguranje života jednog lica i porodica, sa pokrićem rizika u pogledu neželjenih okolnosti, ali i investiranja novca za sigurnu budućnost.