Dobrodošli na omiljeni web portal

Životno osiguranje kao kombinacija „riziko“ i „štednog“ ugovora i korisne polise

zivotno osiguranje

Kombinovanjem različitih vrsta, tipova i opcija usluga osiguravajućih kompanija dobija se niz korisnih prednosti u sadašnjosti, kao i budućnosti. Osiguranje života značajno je za osećaj pouzdanosti da ukoliko dođe do bilo kojeg nesrećnog događaja, porodica će biti obezbeđena određenim iznosom novca, što može biti vrlo značajna olakšica u moru teških trenutaka.

Životno osiguranje danas predstavlja široko definisan skup mogućnosti za pokriće rizika smrtnog ishoda, bolesti ili povrede, ali i značajne opcije štednje za buduće generacije, sigurna ulaganja i potrošnju u neizvesnim vremenima. Zbog toga, današnje usluge koje podrazumevaju životno osiguranje obuhvataju dve ključne kategorije, a to su „riziko“ i „štedno“, koje se u potpunosti razlikuju u pogledu osiguranih rizika, suma i brojnih drugih karakteristika.

Razlike između opcija „riziko“ i „štedno“ osiguranje u današnjem vremenu

Kada se ugovara životno osiguranje, dva osnovna tipa usluge odnose se na obezbeđivanje isplate novčanje sume porodici u slučaju smrtnog ishoda, ali i bolesti i povreda, što je poznato kao „riziko“ opcija. Drugi tip usluga jeste „štedno“ životno osiguranje, koje se odnosi na plaćanje premije u vidu osigurane sume određenom dinamikom i u trajanju koje odgovara klijentu, koja se uz dobit isplaćuje za doživljeni broj godina. U slučaju da klijenti dožive ugovoreni broj godina, nakon isteka isplaćuje se osnovna suma uvećana za dobit i raznovrsne bonuse, što zavisi od jedne do druge osiguravajuće kuće.

Slučaj smrti osiguranika je najčešći rizik koji pokriva klasično životno osiguranje, dok su dodatne opcije i uslovi definisani za slučaj povrede i nezgode, kao i bolesti. Za razliku od „riziko“ varijante, „štedno“ životno osiguranje obezbeđuje isplatu novčane sume usled doživljenog broja godina. Takođe, ukoliko dođe do osiguranog rizika za „riziko“ osiguranje se isplaćuje novčani iznos, a ako se tokom trajanja ugovora ne dogodi splet okolnosti predviđen polisom, novčana suma se ne isplaćuje. Sa druge strane, za „štedno“ životno osiguranje dobija se novac u slučaju da se doživi određeni broj godina, koji se koristi za investiranje u biznis, školovanje i slično.

Sličnosti između „riziko“ i opcije „štedno“ životno osiguranje u modernom dobu

Sve vrste osiguranja imaju određene razlike, ali i sličnosti, a posebno ukoliko se govori o istom tipu usluge, kao što je životno osiguranje. Tako, „riziko“ i „štedno“ životno osiguranje funkcioniše na osnovu podnošenja zahteva, obično elektronskim putem, kao primarnog upita, interesovanja i dobijanja ključnih informacija za apliciranje i sklapanje ugovora.

Obe usluge funkcionišu na osnovu dvostrane izjave volje – ugovora između klijenta i osiguravajućeg društva, u kojem se definiše nivo premije koja se plaća, dužina trajanja obaveze i prava, kao i dinamika otplate obaveze. Uz to, životno osiguranje u svakoj varijanti obuhvata postojanje osiguranih rizika i dejstvo usled ispunjenja ugovornih pravila, kao i to da do isplate ne dolazi ukoliko se ne realizuje doživljen broj godina, ili drugi ishod.

Životno osiguranje može se ugovoriti za opciju štednje, odnosno doživljeni broj godina, ili smrtni ishod i drugu nesrećnu okolnost. U pitanju su poznate opcije „štedno“ i „riziko“ životno osiguranje, koje se mogu kombinovati uz posebne pogodnosti i niže rate otplate, kao i niz drugih prednosti za dugoročne, stalne i lojalne klijente.